Gujarat State Federation of Co-op. Sugar Factories Ltd. Gujarat State Federation of Co-op. Sugar Factories Ltd.

List of Sugar Factories
Sr. Name & Address
Sugar Factory
Name of
Chairman
Managing
Director
Phone No. Fax / e-mail
22 Shree Mahi Panchamahal Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Above Co-op.Press, pp:Jain Society, Godhara-389001 Shri Mahendrabhai
G. Upadhyay
     
23 Shree Ukai Asargrast Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., (Gunsada), At Bardipada Falia,
Ta.Songadh, Dist. Tapi
Shri Sahadevbhai B.Chaudhary      


1 2 3 4